برچسب: «مال باوئن /باوو/ bawoen/bawoe»|لکستان|واژه ی لکی|مال بوئن|مال باون|خانه ی پدران|مهدی زینالشتر|نور آباد|کوهدشت|هلیلان|کرمانشاه|دورودفرامان|وناویل|بیرانشهر

۰

«مال باوئن /باوو/ bawoen/bawoe»

فرهنگ عامه لکی, [۰۴.۰۱.۲۱ ۲۲:۲۱] «مال باوئن /باوو/ bawoen/bawoe» مال باوئن اصطلاحی لکی است که برای خانواده و اقوام نزدیک عروسهای لکستانی به کار می رود. این اصطلاح در فرهنگهای همسایه هم موجود است.معادل فارسی آن خانه ی پدران با الف و نون جمع است.هر چند در زبان فارسی اینچنین...