برچسب: سوخدو :sokhdô|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|الشتر|لرستان|غذاهای لکی|غذاهای لکستانی|لکستانیها|

۰

سوخدو :sokhdô

۳۲٫ سوخدو :sokhdô سوخدو که همان سوغدو است انطور که مشهور است غذایی است که ازسغدیها به این منطقه رسیده است.برای در ست کردن این غذا شکمبه ی گوسفند را کاملا تمیز می کنند.درونش را با برنج خیس شده وآب وموادی مانند پیاز و زرد چوبه ونمک وروغن ومقداری کشمش...