برچسب: انتهای دل|شعر فارسی|شعر لکی|شعر نو لکی|فرهنگ لکی|لکستان|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|الشتر|خرم آباد|کرمانشاه|هرسین|قزوین|لکهای شمال|نور آباد|ایلام|کرمانشاه

۰

انتهای دل

[Forwarded from شعر شقایق mahdi zeini aslani] به انتهای دلم رسیده ام اینجا… غزلی در حال جان کندن است شعر سپیدی سیاه پوشیده شانه ای … دندانه هایش را بر گلوی خود نهاده چشمهایی … مرگ ستاره ها را می شمارد نقالی…. افول خورشید را در چاه شب … از...