دسته: مقاله

۱۲

«بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری »

+«بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری » بابا طاهر لک از شعرا وعرفای معروف دوران سلجوقیان است . وی در اواسط قرن پنجم ه.ق می زیسته و از ساکنان جبال ایران است که تاثیر وی در عرفان و تصوف اسلامی مشهود است. در مورد زمان و مکان دقیق...

۳

«واژه ستانی زبان لکی»

«واژه ستانی زبان لکی» واژه ستانی فرایندی است که طی آن یک زبان برای بر آوردن نیازهای زبانی و توسعه و سهولت ارتباط در جامعه ، از زبانهای دیگر، واژه هایی را قبول می کند.گاه این واژه ها با تغیراتی اندک و گاه تغییرات کلی در تلفظ به زبان خواهان...

۰

«پیا نُم پیا»

+«پیا نُم پیا» « پیا نُم پیا » ترکیب و اصطلاحی لکی می باشد که دارای بار معنایی قوی و با وقاریست.از ظاهر ترکیب اینگونه برداشت می شود که هر مردی که در میان مردان دیگر معاشر باشد و رفت و امد کند و به زندگی خود ادامه دهد مسمای...

۰

«آرزوی جاودانگی»

+«آرزوی جاودانگی» انسانها همیشه میل به جاودانگی داشته اند .جاودانه شدنی که در اینجا مطرح است غیر از آن است که افراد از راههای مختلف مانند :ورزش ،سیاست ، هنر وگاهی ضد مردم جاودانه می شوند.دوستداران جاودانگی مورد نظر ما ،آرزویشان این است که خودشان با همین جسم و شکل...

۰

شاوزیرکی

بازی وسرگرمی ها در زبان لکی بازی مرادف باورزش امروزی است وهرنوع ورزشی را گذشته از اسم خاص با اسم عام بازی نام می برند.بازیهای محلی به خاطر جنبه ی پرورش جسم وروح وایجاد شور ونشاط وپر کردن اوقات فراغت درمیان مردم طرفداران بسیاری داشته است وهم اکنون تا حد...

۳

زبان لکی و رباعی

رباعی (به معنی چهارتایی یا چهارگانی) یکی از قالبهای شعر فارسی است که در فارسی به آن ترانه نیز می‌گویند. این قالب، یک قالب شعر ایرانی است، که در زبانهای دیگری (از جمله عربی و ترکی و اردو) نیز مورد استفاده قرار گرفته است. وزن آن هم وزن ِعبارت لا...

۰

پِیمونن / pemonen

واحد انذازه گیری وزن لکی +پِیمونن / pemonen ” پیمونن ” واژه ای لکی و به معنای تعیین مقداری از اجناس مانند : گندم و جو و دیگر غلات و حبوبات است.برای این کار از ظروفی مانند ” نیم منون ” و “کیله” که عموما معادل سه کیلو گرم است...

۰

«میوه سه ر مزار»

+«میوه سه ر مزار»/س وت :باوه ئه ر سه رِ جا بی ، که سیِ گِ زه مُنی ئه ریِ وژ شیر بی ئندیشیِ بی. ئایله ل داشدو میوه ئو شیرینی ئیدُنه مه هوارد ، موز ، سیف ، پِرتِقال ، کیوی ئه ر وه ر ده مو بی باوه...

۰

قافیه در شعر فولکلور لکی

قافیه در شعر فولکلور لکی بحث قافیه و ردیف در شعر لکی بحثی گسترده است که در این چند خط حق مطلب به جا آورده نخواهد شد. اما : آب دریا را گر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید (مولانا) / در ادبیات فولکلور ما تک بیتهای...

۰

«نماز»/ nemaz

«نماز»/ nemaz در زبان لکی واژه ی «نمیایین / nemyayn » مصدر است و به معنای خم شدن و سر را پایین آوردن مورد استفاده قرار می گیرد. از این مصدر افعال متعدد ساخته می شود.نمیایین در زبان لکی فقط برای خم شدن انسان مورد استفاده نیست بلکه بر هر...