تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
بحث عروض بسیار گسترده هست
و ریزه کاریهای فراوان دارد
در میان عزیزان هستند کشانی که بهتر از این حقیر عروش را می فهمند
ولی من بنا بر وظیفه کلاس را از ابتدایی ترین مبحث آغاز می کنم

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
کلاس هم فعلا هفته ای یک بار اجرا میشه اما اگر دوستان دوست داشتند میتونیم دو بار در هفته اجرا کنیم

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
ابتدایی ترین مبحث شناخت واج و آوا هست

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
اوا صداییست که با فشار هوا و خروج آن از گلو تا لبها حاصل می شود

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
چنانچه این هوا در مسیر خروج با مانعی بر خورد کند یا راهش را کج کند آنچه حاصل می شود واج است

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
واج کوچکترین واحد زبان است
همانند
م /ب/ ت/ آ/او
و….

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
واجهای ما در زبان فارسی دو دسته اند

۱٫ صدا دار +مصوت
۲٫ بی صدا+ صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
در زبان فارسی ۲۳ صامت داریم
یعنی حروف بی صدای ما ۲۳ هست

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
و اما مصوتهای ما ۶ تا هست

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان در این برنامه بیشتر روی صامت و مصوت و شمارش آنها کار می کنیم چون:برای عروض به آنها نیاز مبرم داریم

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
کسی از دوستان لطف صامتها را هر چند که میتونه بنویسه
لطفا

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
آ. ای. او.

أَ إِ أُ َ ِ ُ

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
صامت منظور بود بانو
فقط هدف سطح آگاهی دوستان هست

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
یک مورد هم بگم که مصوتها را گاهی واکه می نویسند و این همان مصوت است

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Farideh Fa]
صامت یعنی صدار نداره یا ساکن درسته

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Farideh Fa]
خواهر

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Farideh Fa]
خاهر

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
استاد‌اونوقت همه حروف که صامتند

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
ب پ. ت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
ء ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س ش ف ق ک گ ل م ن و هـ ی.
اینها صامت هستند
صامت یعنی به خودی خود صدا ندارند
یعنی نمیتونیم آنها را بکشیم
اما مصوتها را تا هر جایی که نفس داشته باسم میتونیم بکشیم
مثلا مصوا آ را تا هر وقت بخوایم میتونیم بکشیم
اما
واج ب را نه

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
ا/ب/پ/ت/ث/ج/چ/ح/خ/د/ذ/ر/و….

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
احسنت بانو

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
و اما مصوتهای ما شش عدد هست
که از این شش عدد
سه تا کوتاه هستند و سه تا بلند
_َ__________ُ_

َ

آ او ای

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
تمام صامتها به وسیله این مصوتها در جمله خواند می شوند تا یک زنجیره ی گفتار (جمله)حاصل شود

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
مثلا
بابا
تشکیل شده است از دو مصوت و دو صامت
ب صامت +آ مصوت +ب صامت +آ مصوت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Vahd]
استاد چرا حروفی مث ث ذ ظ ظ و…رو در لیست صامتها نداریم؟

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
احتمالا من کم نوشتم

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Vahd]
درست موشتین حروف الفبا ۳۲تاست ولی صامت ها ۲۳تا چرا؟

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان این جلسه بر روی صامت و مصوت و شناسایی آن گفتگو و تبادل نظر کنیم جلسه ی بعد ازرش مکانی و شمارش واجها و هجا کار خواهیم کرد

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
به عنوان مثال من یک واژه را به اجرای تشکیل دهند تقسیم می کنم و سپس به دوستان هم تمرین داده می شود

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
می آیم

م(صامت)+ای(مصوت)+آ (مصوت)+ی (صامت)+ فتحه (مصوت)+م (صامت)
در کل سه صامت و سه مصوت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
حالا دوستان
لصفا شما هم این ترکیب را به شکلی که من نوشتم بنویسید

دستپخت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
حروف صامت
حرکات کوتاه وکشیده مصوت!

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Vahd]
د َ س ت پ ُ خ ت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
لطفا با حوصله چون این جلسه فقط صامت و مصوت داریم

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
بانو فرشته لطفا نوشته های مرا و اظهار نظر دوستان را در کانال ثبت کنید

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
واحد جان استاد خودم مثل مال من بنویس

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Vahd]
استاد من به روشی راحت تر نوشتم قصد جسارت ندارم ببخشید 🙏

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from مریم]
۶ صامت و ۲ مصوت
د صامت( فتحه) مصوت. س (صامت) .ت (صامت).پ (صامت).ضمه (مصوت) .خ(صامت) . ت (صامت)
سلام

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
درود عزیز دل
من به خاطر هماهنگی در کلاس عرض کردم
و گرنه ممکنه به شکلهای دیگر بنویسیم

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Vahd]
استاد یه سوال میتونم بپرسم در مورد می‌آیم؟؟

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
د(صامت)+فتحه(مصوت کوتاه)
س(صامت)+ت(صامت)
پ(صامت)+ضمه(مصوت کوتاه)
خ(صامت)+ت(صامت)
۶صامت +مصوت۲

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
د (صامت) فتحه ( مصوت ) س (صامت ( صامت) پ(صامت) ضمه ( مصوت) خ(صامت) ت (صامت)

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Vahd]
آ=صامت(ء)+مصوت (ا)

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
بانو پرنیا با پوزش کمی حوصله بفرمایید لایک می کنم تا دوستان دیگه هم بنویسند

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from مریم]
۶ صامت و ۲ مصوت
د( صامت) فتحه (مصوت). س (صامت) .ت (صامت).پ (صامت).ضمه (مصوت) .خ(صامت) . ت (صامت)

سلام ها

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
واحد جان در واج شماری درست نوشتم ولی در مبحثی که مربوط به آینده هست جتما خواهم گفت چرا آ دو تا حساب میشه

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from گلهیرو]
د صامت فتحه مصوت
س صامت
پ صامت
ضمه مصوت
خ صامت
ت صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Fer]
د(صامت) و فتحه مصوت کوتاه

س(صامت) و ت صامت

پ(صامت) و ضمه مصوت کوتاه

خ(صامت) و ت صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان همگی عالی هستید و بهتر از من میدونید نتهی اینکه میخوام بنویسید برای این است که کلاس یک روال یک دست و عالی داشته باشه

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
حالا به جای اینکه همه ی حروف و واکه ها را بنویسیم
فقط می نویسم
مثلا
بار = صامت +مصوت بلند+صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان عزیز
حالا
این ترکیب را
با اجزاء تشکیل دهنده ی صامت و مصوت کوتاه یا بلند بنویسم
یاد آوری ما شش مصوت داریم
که سه تا بلند و سه تا کوتاه هستند
و مصوتهای ترکیب هم د اریم که بعدا اشاره می کنیم
بقیه ی حروف صامت هستند

مورچه خوار =

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
مثل دوران دبستان که با انگشتامون کلمه ای رو حرف به حرف وبا حرکات صدا میکشیدیم!

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دقیقا همینه بانو
و اساس عروض و زبان فارسی همین است

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان در مورچه خوار نکته ای هست به آن هم اشاره فرمایید

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
مور/ چه / خوار

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
صامت+مصوت بلند+صامت+صامت+مصوت کوتاه+صامت+مصوت بلند+صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
عدم قرائت و

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
بانو شما هجا (بخش)کردید
لطفا واجها و واکه ها را بنوسید

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
استاد‌ خوار. چند‌هجا حساب میشه

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
فعلا با هجا کاری نداشته باشید
فقط واحدهای زبانی را مشخص بفرمایید

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from گلهیرو]
مورچه خوار:صامت ومصوت بلند
صامت وصامت ومصوت کوتاه
صامتومصوت بلندوصامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
مور / یک صامت یک مصوت بلند‌ ویک صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
چه / یک صامت یک مصوت کوتاه

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
خوار/ یک صامت یک صامت یک مصوت بلند یک صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان در مورچه خوار دو نکته ی اسای هست که بعدا در تقطیع به دردمان می خورد

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
بانو نکته همینجاست

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Fer]
مو صامت ومصوت بلند
ر صامت
چ صامت
خا صامت وصوت بلند
ر صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان ما یک واو معدوله دایم که در وآژهایی چون
خوار
خواست
خوابیدن و….
می آید

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
خوانش ه بە کسره
عدم خوانش و
درست عرض کردم استاد؟

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
خوبه ولی یکی دیگر از نکته هایی که عرض کردم شما ننوشتید

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
کاملا
در عروض اساس کار ما بر خوانش است نه نوشتار
یعنی آنچه را می خوانیم و تلفظ می کنیم به حساب میاریم نه آنچه مکتوب است

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
در ضمن خوار را هم اینگونه حساب می کنیم
خ+آ+ر

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
در ضمن همان چیزی که جناب یاری فرمودند
ما تنوین داریم که دو فتحه بالای الف قرار می گید که آن را نباید مصوت حساب کرد
مثلا
اتفاقا

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
در اتفاقا دو نکته هست لطفا بشمارید

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from تبسم(نیلوفرمرداب)]
تشدید‌چی‌حساب میشه

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
اون هم میگیم

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
ا:کسره
قن:صامت+فتحه+صامت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mooradi]
ا/ت/ فا/ قن

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان همیشه مصوت حرف دوم یک واژه است آنچه در ابتدا می آید صامت است

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
استاد مرادی صامتها و مصوتها را بنویس نه هجا ها را

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
اتفاقا =ء +ت+کسره+ف+آ+ق+فتحه+ن

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
پس نحوه تلفظ گاها غلط انداز میشه؟
ا:صامت؟

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
درسته آنچه در ابتدای اتفاقا اومده صامت هست

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from پرنیان]
وقتی در بیان حروف الفبای عربی عنوان میشه همزه یا الف(ا)
ولی تو فارسی میگیم الف(ا)

علت چیه استاد؟؟

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
و حالا یک نکته ی دیگر
و آن شکی (ی)
گاهی مصوت و گاهی صامت است
هر گاه در ابتدای واژه باشد حتمت صامت است
مثل یاران
هر گاه در وسط و آخر بیاد هم میتونه صامت باشه هم مصوت
مانند
مایه ی شرمساری
صامت
بینی
=مصوت

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
درسته
منتهی برای راحتی فراگیری اگر همزه بگبم مشکلی نیست

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
ما در فارسی همزه نداریم و میگیم این الف است

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۵]
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۰۱:۴۲]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
دوستان عزیز و ارجمند
برای موارد تدریس شده در گروه کانالی تعبیه شده که مواد تدریس در اون گنجانده شده
لطفا با لینک زیر به این کانال مراجعه کنید تا دروس قبلی را تکرار کنید

https://t.me/aroozoqafieh

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
امشب روی هجا کار خواهیم کرد

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
هجا یا بخش، یک واحد گفتار است که با هر ضربه ی هوای ریه به بیرون رانده می شود.

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
مثلا در واژه ی برادر
ما سه بار هوای ریه را تخلیه می کنیم و هر بار یک هجا را ادا می کنیم

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
بِ

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
را

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
در

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
و اما چند اصل کلی که باید همیشه در ذهخن باشد

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
هر هجا حتما و حتما با صامت شروع می شود
در مثال بالا

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
هجای اول
بَ
با صامت ب شروع شده

تدریس عروض و قافیه و ……., [۱۰.۱۰.۱۷ ۱۰:۲۵]
[Forwarded from Mahdi Zeini Aslani]
در هجای دوم با صامت ر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

44 + = 54