گلی ئه ر خدا

+«گِلِی»
خدایا له کیکم ، ها گلی بهه م / مگر هالی بو تیکی ئه ج ده ردم
خدایا بشدو گلی من فه قیر / «ثم رددنا»م کتیه ئی ویر
خدایا مه ر گُئو میِ زائم بِری / هرازی ئه بده ل در بارت چِری
وتت یه بیه رن، تویناوره که ن / زه می بوتیه قور، تا روژ مه رده ن
ئه گه ریه بوسیِ ئه ر برزی بهشد / کِلیل دنیا کل مه کویتیِ مِشد
نه مین ئو بالم وه بکیش بکیش / مِ چنگ ئه ر زه می ئی تور سریش
حه وا مه گیریا گِل ئو ژون بیتیِ / شیتو مه خنیا خوش خوشون بیتیِ
مِ خو ئه ج ئه وه ل زمی مه وام بی/ وه بهشد بردن دیه کُمی دام بی
ئه را ئیِ بهشد آزادت کردم / ئه را گه نمیِ به ر بادت کردم
هزار ئو یِ نُم خدام ئی به ر بی / ته مُم ئلوم دنیام ئی سه ر بی
مِ بیم وه قبله جن ئو ملائک / ئه را شیتونت ئایشدم ئی لارک
گِری رها بیم گوش دل که ر بی / وه حه رف شیتو ئاخرم شه ر بی
وه جرم هواردن یِ گله گه نم / ته بید بیمه سیِ گوشیِ جِیه نم
یاونه کل خو، ئیسه ئه ر زه می / دیریم موینیم فه رخ ئو دو چیه مکی
ته زیم مه له ک ئه ری کُلمو بی / گُنا سه رپیچی کل ئه ر ملمو بی
بری گا وژو داونه سیِ پیوار / سه واد بو یا ناو چنه سیِ سه ر کار
بری مه فروشن فه خر ئو خدایی/ بری مه کیشن بار گدایی
بری بینه سه وه کیلِ دادار / مایم گلی بهیم موشن ژیر مار
بری خوشونه هانی ئُروپا / بری ورسنی هانی ئافریقا
بریِ بی باوه ر وه روژ شمار/ سه رن ئه ر ئیمه نئمه ت وه هزار
خوراکِ ئیمه ،هر ئاه سرده / ژیربارمو ده رده سه ربارمو ده رده
اگر جرمی بی ئه ر پا کُلمو بی / نه بری مه کوم بری تر به ری
ئی وِییه ته نیا ئه ر ئیمه چیه / ئی نوم دنیا شانسمو هویه تیه
مِیِ ئیمه بوشیم انا ظلمنا / ئه را هر کاری په نا به ر خدا
مِ دیه گِلی تر نمه چمه بهشد / ئه گه ر فرشده ل بایژنمیِ وه ر مشد
مه زانم نوام هم ئمتِهونه / تا بایژنمیِ ده ر وه ئی بِهونه
(مهدی زینی)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

31 + = 32