گلارا

+«گلارا»بهار ۹۳
می ئیر ئاورد زُنمو،جیه رمو سُزیا ، گلارا / خدا ئو به نه شه که ت بین، بو نیلمه جا ،گلا را
سه رمه رینته میه ژیِ ،دلمه رینته مه ته پی / ده ست بشگی ئه ر بِنی ، ده سه دلما ،گلارا
پار ئو پیرار گُلیِ بین ،ئیسگه مری گُر یاینه / ئی سه ر نمیه رم ئیمسال ، تُنِ خدا ، گلارا
دنیا ده لیا بی پِیه ، مِنی ده لیا ماوارم / ئاومه میه ریِ دُما تو ،دل چُی ده لیا !، گلارا
گِر ده بینم گلاره ، چوی تِلفیِ ئی گاواره / گیری گاوُم هِیز گرتیِ ، بِجِمِنما ،گلارا
(مهدی زینی)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + = 21