«گرین»+ ۱۰/۲/۸۹

«گرین»+ ۱۰/۲/۸۹
وه چیه م نموینی کوی ئیِ طور گه رین / سوز ئو سراوه ئو بِهِشدِ به رین
گل گله زاره، سر تا پای کویه ل / گیا چوی مخمل،پوشیه سیِ زه مین
کچلاخ هویچ نیریِ تموم ایلاخه / هر اج میش پرور،تا کویل هرسین
چل طلف بالا برز،هیگره بلنگ / یه کی چوی فرهاد یه کی چوی شیرین
شیشه اُ،نِشونه،گلهو،شتر مِل / دارل پر اج بار،کوچکل زرین
بلنگی که لو،قاوقاو لنگ گیر / نوژی وه ر چوی تاج نیشدیه سی ار جبین
ولاش کِرت کِرته،ویر گیر ئو تاشه / واهنگه عرشه، وه ر که مه ر حه سوین
زاگرس سر سوزه،هر گوا عروسیِ / گرین حه لقه سیِ،سویره کوی نگین
آوُ تخت شا چوی گره ی مینا / خلخله مهیِ ار پای شا نشین
چویرلویل هاوردیِ،چوی زلف شوریا / ده سه لِ ویرآو نیشدیه سی ار که مین
مفراح وناز،وژ نیشونه میِ / داری مِره ضه ل، کُل هایتیِ درین
سمسا شای گله ل، فره مغروره / عه تره مه پاشیِ، وه روی سر زمین
جوشن سوار بالِ نسیمِ سوه / بوه مه چوتیِ تاگه دره روین
کاله، قلاوورسوزی وهاره / به ر ئو وه لگ اُ گُل، کولِ چی رنگین
صد سال بی کلاش،گرین بگیردی / نه سیره میری، نه مویی خه مین
سوزی ،رنگینی ،آو سراوه ل / خه م ایِ ویر به رِن،کُل هانیِ گرین
۱٫ثلاثه الاشیاء یزیلان الحزن / الماء والخضراء والوجهُ الحسن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

25 + = 29