«هِش»

+«هِش»
هه نی هم بی که س ئو دل ریِشم ئیمشو / هه نی هم بی ریِ ئو بی خیِشم ئیمشو
هه نی هم ئاگِرِت دا ، وه لگیِ سُمبل / دلم بو مه س ئو، تِیژه هیشم ئیمشو
ئه را زجرم یِهاتِن ئه ج ئیواره / دو گرگِ چیه م چُنوک ئی کِیشم ئیمشو
قرارم دیه نه مه ن سه برم ته مُمه / پژاره ت ، ما یله وه نِشم ئیمشو
مِ خاوُ نیرم ، تونیش هم بیِ ئه نوزی / هه لورِک ته ج طلا مه تِیشِم ئیمشو
غزلی که خواندید : بروزن مفاعیلن / مفاعیلن / فعولن / است و در بحرهزج مسدس محذوف سروده شده است. « ئیمشو» ردیف و کلماتی همچون :رِیش /خِیش /کِیش /هِیش /نِیش و تِیش قافیه اند .این موضوع را به این خاطر مطرح کردم که دوستان با معنی دو واژه از واژه های قافیه (هِش و کِیش) آشنا شوند و مطمئن هستم که معنی دیگر واژه ها را می دانند.همچنین ما می توانیم ترکیبات جدید و واژه های ترکیبی نو بسازیم ، اما مجاز نیستیم که واژه هایی را که در زبان وجود دارد نا درست و نابجا به کار ببریم.البته بیشتر هم تقاضایی است از دوستان که در نوشته و شعرهایشان واژه های لکی که در حال فراموشی هستند ، به کارببرند.
هِش / hesh /هِشِر/ hesher
هِش یا هِشِر واژه ای لکی و به معنای فکر و خیال است .می توان آن را به عنوان فکر و یا خیال نهادینه شده و عجین در وجود افرد تلقی کرد ، چرا که بعضی مواقع ادمها برای انجام کاری و یا به فعلیت رساندن فکری ، عاشقانه ، در معاملات ویا در مهاجرتها و….اصرار و پافشاری داشته باشند و راهنماییها و نصایح دیگران بر روی آنها تاثیری نداشته باشد، مخصوصا در مواردی که موضوع عشق و وصلت با کسی در میان باشد.در زبان لکی اینگونه افکار را که همراه پافشاری و اصرار است به «هِش» یا «هِشر»موسومند.گاه از دست دعا و تعویذ هم کاری ساخته نیست. هِش دارای معنی دیگر هم هست که تسلط و منت را به ذهن متبادر می سازد ، مثا اینکه می گوییم : فلانکس از زیر هِش بیرون آمد یا در زیر هِش قرار گرفت.شاید در این مورد منظور از هِش فکر برتر کسی باشد که آن را اعمال می کند و دیگران را مطیع خود می سازد.
«کِش /kesh »
»کِش » واژه ای لکی و به معنای محرک وتحریک کننده است. افرادی هستند که در زندگی افراد دیگر دخالت می کنند و سعی بر آن د ارند که با او را به هر طریقی از ادامه ی راهی بازدارند و به سمت و سویی که مورد نظرشان است ، سوق دهند ، کار این افراد در زبان لکی ،« ئیِ کِش بیین »و تحریک کردن است.
(مهدی زینی)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 5 = 12