قافله

قافلی ها مای وهار بارَسی
منکل نوزین گل اوسارَسی

ستره ئو شال لکی قی بن سوزِ سویل
ئی بالا وهار کلاو لارَسی

مطرازی وَ ناز مینگه ار مینگه
هر مینگی صد گل جلو دارَسی

یکی قرنفل میخک نومسی
سویره چوی انار جا مخارسی

یکی افسنطین وَ لکی جوشن
ملهمِ دردل بی شمارسی

سمسا نومی اج بادرنجبویه
نمره ی اج هزار هر هزارسی

لاله داخه دل، تویل بن بچرن
ویواسه ی وارو شو پژارَسی

کاله ئو مفرا بینه یکا گیر
گل پر ئو بادرنج شرمسارسی

چویر قلپنجی داسی ار ارجن
ویراو جوم می بی قرارَسی

بنوشه و ناز وژ نیشونه می
ئی عشق وهار چیم خُمارَسی

ازبوئه پر گل طبله ی عطارل
عنبر و عبیر شرمسارَسی

بیژِ هایته دسا پرچم باریجه
شوق و ذوقی ار لا نسارَسی

ملل نرمه خون ار برزی گرین
کوگ ارا وهار گاره گارسی

میل یخ بسده دم کتی ئی ئاوُ
شَره ی تاف تافه قاره قارَسی

هوسیاسه فرا قافله ی وهار
مالگه ی کیمو مِهمو دارَسی

خوشاله چل طلف بالا نشینه
هیگره و ولاش کس ئو کارَسی

وهار خوش هاتی مسیحای مونگل
بنویر ارهرجا پر اج ژارَسی

رکاو بایژ ار دل خمه درینل
ئوه که چوی شو روزگارَسی

بپوشن رخد نو نوار ئید
ار بالای کسی لار دیارسی

گذر ده اج لاف ژاری ئو خواری
ئوه گِ زئنی بی ویارسی

وهار امونت ای ویرت نچو
هر کی توژ خم و خلوارَسی

باوار ئو سوز که ئی دره ئو دوله
رنگینی وهار هفته وارَسی

#مهدی_زینی

@aksohonar
@qhazalemastaneh
http://telegram.me/farhangelakI

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

21 + = 25