فلک

‍ فلک تا و کی حسرت بکیشم
گری و راحت بی خم ننیشم
ی رو زلزله ی رو واگیژه
نوام تاش کاو پر دره و لیژه
ی رو کرونا بی تورچه ماری
ی رو لاف و تاف میریمه خواری
تا مام بچوکم مین ار نو سرم
سفرت رنگینه ؟ مر چه هار ورم؟
ایمشو تا و صو قو ئو قو کرم
لرز و تو دیرم چوی کُته هرم
نمام ای دست دای و کی بارم؟
ویر ار کو بچم ؟شوی نینه کارم
فقط مزانم کس دیار نیه
تو گیت کتیه ، جا هاوار نیه
ارینم ای طور کته داواری
و ولگ دریا خضو ماواری

#مهدی_زینی

@aksohonar
@qhazalemastaneh

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

78 + = 86