شنگال بی برا

+شنگال بی برا
هامه دارا ئرینت
شنگال بی برا مه نیِ
کیه موشی تو بیِ پشد ئو پیه لیین
تو روله ی ایران باستانی
شیرم ئرینته مه جوشیِ
مِ دویر ئو تو دویر هردک دویریمو
شاید کویل نیلن یه ک بوینیم
ئما ذره ذره وجودم هار ته کت
وه خدی ئایله لت تا ابد ئی خاو هیز نمه گرن
مِ دنونم ئه ر تینی دَشمه ن بشریت کاره مهیِ
ژنه لت هلگه هلگ ، پا په تی، بی دره تُن
ئسیر ئو ئه بیر وه ده س زور دار
مِ خوینه ماوارم ئج چیه م
تو خوینه مه رشنی ئج ده س سته م
تو انسانی ،تو وارث آدمی
هر دین ئو مذهبی دیری ،داشدوت
ئیمیش هم وارث آدمیم
شنگال برا
تو بِن ده س نِمه مینی
وه خده روژا بو
زمسونه مه چو ،زخال ماوه تِخه
(مهدی زینی)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 5 =