«دراکه»

«دراکه»
«دراکه/ daraka»با فتح اول و با تشدید حرف« ر»واژه ای عربیست که با اندکی تغییر معنا و تلفظ در زبان لکی برای خود جایی باز کرد است.این واژه در اصل به معنای دریافت کننده است. مرحوم دهخدا در یاد داشتهای خود می نویسد :« قوه ی دراکه : قوه ی دریافت کننده و فهم و عقل و شعور.آدمی را قوه ای است که دراکه منتقش شود در وی صور موجودات.» فرهنگ عمید آن را نیک دریافت کننده می داند.
«دراکه /deraka )در زبان لکی با کسر اول و تشدید دوم به معنای جربزه و غیرت و کار دانی استعمال می شود. مثل اینکه می گویند : «فلان دراکه نِیریِ.»= فلانکس جربزه و کاردانی و تهور ندارد. باید توجه اشت عموما کسانی که در کارها تجربه ای ندارند و کار آزموده نشده ان و به قول معروف :«بیش از حد پاستوریزه هستند»مشمول این واژه ی عربی و متداول در زبان لکی هستند.چون کسی که قوه ی دراکه ندارد در واقع کارها را هم خوب درک نمی کند و به تبع آن نمی تواند مهارت و جسارت و کاردانی در انجام امور داشته باشد،«بی دراکه» قلمداد می شود.
منابع : دهخدا / عمید
(مهدی زینی)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

77 + = 84