حالو مال جیا»

[Forwarded from اتچ بات]
‍ (https://attach.fahares.com/kLdwWnNgYYwZZCFzQliHKA==) «حالو مال جیا»

شوصوگونی بی شون ار شون یک داشدمو مچیایمو ، وتی: برار زا ! وتم: چات تاته ! وتی: سالفه ی بارم تا هم ریهمو کوتا کیم هم روزگار ار سرمو بچو.
منیش طوریگه رسم لکل بی و حُرمت تاتم داشت ، وتم صلا دار تونی تاته ! . تاته بنیا ناتی. وتی : یه زمونی ئی ئی ایرونه یکی بی «خوشنومه» نوم بیتی . مال و ماول و ریَن و رَمی و شون گالون فره داشدی.
سر تموم ولوت اج خویش تا بیگونه ئی گیو بیتی. سایه سر ئی بی،شیر و پنیر و روین ئو بی، موین ژیر زِینی یکی هنی ،گا ارا گایاری و ماله بار کسی تِرِک ،پیل مامله گری مردم ندار و فقیر ،پنه روی بی کسل و بی دِرَتونل ، زمین ارا هلاوه کاری سرشده دارل و……..هر کسی و جوری روژی ای در ماله مهوارد.
مردم مهواردونو خوشو بی. هویچ نموتو خدا بر کت.گایار موتی: یه گال وژمن، سوار موتی: یه اسب نسمانِ وژمه، مامله گر موتی: پیل وژم و دارایی وژم. سر دره بر هر کسی و طوری کُل چیه منیاتی ار پا وژ.
ای نوم مجلسل خوشنومونه منیا ار تویک دراخل و هوار مجلس.خوشنومه دیر هاتویه تنگ داشدی متاویا و مچیایه زمین ارا.کسی و پرنگلای حساو نمهرد،موتونه بی برار زا .ایش موتی : «باوه برا آموزا فره»مردم زرده خناونی مهرد و زونونی ایره ماورد.
کار رسیه بتوئه تا جایی گِ خوشنومه مجبور بی آیلل جم کردی و وتی : روله مردن ایمه فرضه. باید کاری بهیم، باید و یاونه بفیمنیم گه ار سر سفره وژمو دیرن سر کوفتمونه مین، تا مایم کاری بهیم نوامونه مگرن موشن بنشین و دنگ نهن ایمه صلا دار هومه ایم. و هویچ زوئنی هم و گوشونورا نمچو هر حرف وژونه مین .دیه نموشن :«حالو مال جیا تو اج منت چا». یه رو هویر ای پر پر بی ، توزی ای ور کرنگل هیز گرتی ،وخدی سیلمو کرد دیمو خوشنومه بی رین و رمی و گا و اسب و مال و منال وژ اج مردم مال جیا سنویتی و د اشدی ویرو ماله ماوردی و سریدانه مخونی.
وخدی تاته آخر سالفه ، و ور وژا موتی : «حالو مال جیا تو اج منت چا»
منیش ای دوبیته هات ئی ویرم و وتم :

هُروش نا پزا گوشکو حِلاجیِ
برنج زُلکی سیرکو حِلاجیِ
کسی گِ حرف خُش حالی نماوتیِ
چوی میخ و بتوئه میرکو حلاجیِ

#مهدی_زینی

@aksohonar
@qhazalemastaneh
http://telegram.me/farhangelakI

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

66 + = 73