جور فله که میا بکیشم+

جور فله که میا بکیشم+
خوشال ئو سه ر حال گه چیمونه سیِ ده بیرستان ،روژ ئه وه ل ده بیر ریازی هات ئیِ سه ر کلاس.وه تیِ به چه ها اتحاد نوع اول:مربع جمله ی اول به اضافه ی مربع جمله ی دوم به اضافه ی دو برابراول در دوم،ئو قیلیِ هویله ک پیچک ئر قیِ ته خته سیا کیشیتیِ،فهمیدید بچه ها؟ایمیش وتمو بهههه لههه.ئسله ن نه زناسدمو چه وتیِ.روژِ دومایین هات ئیِ سه ر کلاس ،چو ئلیوالی وه ده سا بیتی ،سیلی کردی ،وتیِ کوچولو بیا پا تخته، ئاخر ایمه چه ن، نه فه ر بیمو چوین دهاتی بیمو ئو گُجه ر ئی نوم کلاس دتیه ل بیمو.چیه مت روژ به د نوینیِ،گوا میسدم ئرا پا دار ئدام بچم.دو خه ت گه کردویمیِ به ر ئر پا ته خته نویسونم.x+y-3x+17y=x…… وتی :بگو ببینم ایکس از کجا آمد؟مِ خو نم زناسدم، وتم:آغا ئج ئی کویه لیژئرا بی.هر یه مه وت. بیه خه نه ئو وارون چو ئلیوالی ئر نوم سه رم بی.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 36 = 44