برچسب گذاری توسط: گِله بریژ / gelah berej |غذای لکی|پهلو کباب|پیه لی کاواوُ|برشونن|باشرونن|فرهنگ پهلوی|

۰

گِله بریژ / gelah berej

گِله بریژ / gelah berej در این نوشته قصد ما شناساندن واژه ی “بریژ” و ریشه ی پهلوی آن است ،اما بد نیست که به چگونگی یکی از غذاهای منطقه ی لک نشین هم پرداخته شود.گله بریژ یکی ازغذاهای مورد علاقه ی مردمان لک و لر...