برچسب: گا|گاو|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|لکستان|واژه ی لکی|شعر لکی|فولکلور لکی|

۰

گا

بنام خدا گستره ی زبان و فرهنگ لکی « گا »   « گا» واژه ای لکی است و همسان گاو است در زبان فارسی.در زبان و فرهنگ لکی فولکلور،واته، کنایه و سالفه های مختلفی وجود دارد که حکایت از گستردگی و شکوفایی این فرهنگ دارد.همچنین...