برچسب: «گاروانکی»/فرهنگ لکی|لکی|الشتر|قوم لک|لکستان|آیین طلب بار ان|گاروانکی|رقص باران|واژه ی لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|

۰

«گاروانکی»

…………………… «گاروانکی»   اگر عاشقی.. اگر از حال من با خبری با چتر بیا ! دلم بی دعا می بارد «م.ز» آیین طلب باران در دنیا از سابقه ای کهن و باستانی برخوردار است.در مناطق مختلف ایران و در میان اقوام ما این آیین با تفاوتهایی...