برچسب: «که له بای»|لکی|فرهنگ| کله وا|کله بای| مهدی زینی| ملا منوچهرترکه میر آزادبخت| ملا حقعلی سیاهپوش.

۰

«که له بای»

منتشر شده در سایت کشکان «که له بای» در مناطق مختلف جهان مخصوصا سرزمین پهناور ایران ما انواع بادهای محلی و موسمی خود نمایی می کند.مردمان برای هر کدام از این بادها داستانها دارند و گاه آنها را اسطوره می دانند. باد قهره در ممسنی استان...