برچسب: «کار فرهنگی و روتین های متداول|لکی|کار لکی|فرهنگ لکی| مهدی زینی| موسیقی لکی| شعر لکی|

۰

«کار فرهنگی و روتین های متداول»

«کار فرهنگی و روتین های متداول» در هر فرهنگ و زبانی افرادی هستند که برای اعتلا و برجسته کردن داشته های فرهنگی خود تلاش می کنند و در معرض دید همگان قرار می دهند.این کار توسط همه ی افراد دخیل و وابسته از هر صنفی به...