برچسب: « ژیر»|لکی|واژه ی لکی|نور|لکستان|لکها|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|الشتر|نور آباد|کوهدشت|دره شهر|بیرانشهر|آبدانان|ایلام|لرستان|خرم آباد|بروجرد|همدان|لکهای ایران|کرمانشاه|هلیلان

۰

« ژیر»

« ژیر» واژه ای لکی است و به معنای رام و دست آموز است.هر حیوانی که غیر سرکش و بی آزار باشد شامل این واژه می گردد. معادل آن در زبان فارسی «آژیر» است منتهی با اندک تفاوتی با معنای لکی.در زبان فارسی به معنای محتذر...