برچسب: «چه پُل / chapoel » |لکی|فرهنگ لکی| چپ دست| چه پل| مهدی زینی اصلانی|

۰

«چه پُل / chapoel »

«چه پُل / chapoel » «چه پُل»واژه ای لکی و به معنای کسی است که بر خلاف عادت و طرز معمول همه از دست یا پای مخالف استفاده کند، چه در هنگام کار کردن یا نوشتن و تیر اندازی با سنگ یا تفنگ و….. همانطور که...