برچسب: «چاشد ارا برس /chashd era beras »|لکی|فرهنگ لکی|الشتر|لکستان|مهدی زینی|زینی|لکها|واژه ی لکی|کنایه ی لکی|ضرب المثل لکی|لک|

۰

«چاشد ارا برس /chashd era beras »

«چاشد ارا برس /chashd era beras » چاشد ارا برس کنایه ای لکی است.این کنایه به معنی کسی است که همیشه سر بزنگاه و هنگام غذا ، تقسیم غنیمت،پس از انجام کار و هنگام خوشی در جایی حاضر می شود. در زمانی نه چندان دور که...