برچسب: «پیا نُم پیا»| پیا|ژن| که لوته رژن| کلانتر زن|هون هاون|دست و دلباز| مجلس| مهماندار| عزت| قرب

۰

«پیا نُم پیا»

+«پیا نُم پیا» « پیا نُم پیا » ترکیب و اصطلاحی لکی می باشد که دارای بار معنایی قوی و با وقاریست.از ظاهر ترکیب اینگونه برداشت می شود که هر مردی که در میان مردان دیگر معاشر باشد و رفت و امد کند و به زندگی...