برچسب: «پیا نُم پیا»|لکستان|لکسو|واژه ی لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|الشتر|پیا|

۰

«پیا نُم پیا»

«پیا نُم پیا» « پیا نُم پیا » ترکیب و اصطلاحی لکی می باشد که دارای بار معنایی قوی و با وقاریست.از ظاهر ترکیب اینگونه برداشت می شود که هر مردی که در میان مردان دیگر معاشر باشد و رفت و امد کند و به زندگی...