برچسب: پِیمونن / pemonen |نیم منو| شایو| هور| کاشی|گومل| گُمه ل| تاییس| مشت| خزان| خزو| خه زو|لکی| فرهنگ لکی| واژه های لکی| واحد اندازه گیری|

۰

پِیمونن / pemonen

واحد انذازه گیری وزن لکی +پِیمونن / pemonen ” پیمونن ” واژه ای لکی و به معنای تعیین مقداری از اجناس مانند : گندم و جو و دیگر غلات و حبوبات است.برای این کار از ظروفی مانند ” نیم منون ” و “کیله” که عموما معادل...