برچسب: نیستس|غزل فارسی|دلربا|بی وفا|آمدی|گفتی نیستم|مهدی زینی|کدخدا|

۰

نیستی

دلربا بودی و گفتی نیستم خود ستا بودی و گفتی نیستم من به قولت سالها بستم دخیل بی وفا بودی و گفتی نیستم می دویدم تا رسم با سر به تو تیز پا بودی و گفتی نیستم آمدی با ارتشی از چشم و زلف کودتا بودی...