برچسب: «نام صوتهای زبان لکی»|لکی|فرهنگ |مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|نام آواها|نام آواهای لکی|نام صوتهای زبان لکی|لکستان|الشتر|نور آباد|هرسین|کوهدشت|خرم آباد|

«نام صوتهای زبان لکی» ۰

«نام صوتهای زبان لکی»

بنام خدا گستره ی زبان و فرهنگ لکی «نام صوتهای زبان لکی» برای زبان لکی تا کنون دستور زبانی که جامع و مانع باشد تدوین نگردیده است. در مورد هر کدام از مباحث دستوری نیز یک تحقیق و نوشته ای که بتواند همه ی جوانب دستوری...