برچسب گذاری توسط: موگه |لکی |فرهنگ لکی|موگه آر| مویه |گریه|مویه برای زنان|

۰

موگه

«موگه / mougah » «موگه» واژه ای لکیست و به معنای روشی از گریه و هوره و بر زبان آوردن اشعاری حماسی در رثای در گذشتگان است. موگه در زمان «لاونن» افراد در گذشته کار برد ارد و لاونن همان لایه لایه ایست که این بار...