برچسب: متل لکی(دت دال)|لکی|فرهنگ لکی|دت دال|مهدی زینی|لکستان|مهدی زینی اصلانی|واژه ی لکی|دال|فرشته|اسظوره ی لکی|الشتر|

۰

متل لکی(دت دال)

متل لکی     «متلهای لکی» متلها بارزترین نوع فولکلو و نمود فرهنگی اقوام مختلف هستند.این متلها (افسانه ها)گاه منحصر به فرد هستند و گاه در میان اقوام و فرهنگهای مختلف موجود هستند، منتهی با شیوه ی روایت و کاراکترهایی متمایز از هم.در دو متل «مرد...