برچسب: لکی | شعر|رضا حسنوند| شوریده ی لرستانی|لکی| فرهنگ لکی| کرد|

۹

نه کردم نه هم لر نژادم لک است

با سلام به محضر دوست فاضل و زلالم آقای مهدی زینی اصلانی این ابیات را برای شما و به عشق شما سروده ام و اولین نفری می باشید که افتخار خواندن این مرقومه را نصیبم می کنی اگر لایق وبگاهتان بود در اختیار دوستان بگذارید «نه...