برچسب: لکی|فرهنگ لکی| ته فراتوین| تون| طبس|تون و طبس| ته وه س| فردمس| خراسان|مهدی| زینی|مهدی زینی|

۱

«ته فراتوین»

«ته فراتوین»فردوس» یکی از شهرهای خراسان جنوبی است که در فاصله ی ۳۴۵ کیلومتری شهر مشهد واقع شده است .این شهر در گذشته به تون مشهور بوده استکه هر کدام از محققان و تاریخ نویسان و صاحبان فرهنگهای لغت برای آن وجه تسمیه ای ذکر کرده...