برچسب: لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|مقاله لکی| پور داوود|مستوفی| پاریزی| لک|قوم لک|

۳

«ستم پنهان بر قوم لک»

«ستم پنهان بر قوم لک» برای واژه ی ستم معانی جور، نفرین ،نابجا،ناحق ،زور ،جبر و نفرین آمده است.در این نوشته هدف پرداختن به این واژه نیست ، بلکه روشن نمودن موضوعیست که از سوی افراد مختلف ،نویسنده و مورخ و باستان شناس و زبان شناس...