برچسب: لک|مردمان لک|لک زبان|لرستان|کرمانشاه|ایلام|همدان|کردی|لری|زبان|رد پای پیشینیان

۰

لکها و مناطق لک نشین.

برای کلمه ی لک که بر مردمان بسیاری از چندین استان اطلاق می شود، معانی متعددی را بر شمرده اند. وجه تسمیه ی این کلمه و وابستگیهای آن با قوم کرد یا لر هر چه باشد در اصل موضوع که شناسایی این قوم وفرهنگ بزرگ آن...