برچسب: لنجو لار|شعر لکی|دوبیتی لکی

۰

لنجو لار

چنی وتم ای دل نکیش ، لنجئو لار ئه هناسته ئیسگه که دیری ها مچو ، تلواسه ئو ویواسته باید بکیشی بار خم ، سرمه دویری بساینی چیم ار پا دیوار پشیمونی ، کور بنیش یه کاسته #مهدی_زینی @aksohonar