برچسب: «فولکلور لکی و پند و اندرز باستانی»|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|هر هاینی گُزه ر

۰

«فولکلور لکی و پند و اندرز باستانی»

«فولکلور لکی و پند و اندرز باستانی» تطبیق ادبیات لکی با دیگر فرهنگها و ادبیات جوامع مختلف کاریست که باید به آن به طور جد پرداخته شود.ما بر این باوریم که فرهنگ لکی از ابتدا تا حال در طول دیگر فرهنگها قرار داشته و شاهکارهایی در...