برچسب گذاری توسط: غزل فارسی|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|غزل |الشتر|لرستان|لکستان

۰

غزل فارسی

«غزل فارسی» امشبی را همچو جغدی ساکن ویرانه ام بی وفا با من چه کردی همدم میخانه ام ؟ عاقلان را کار دنیا من به سامان می برم ای دریغا اینچنین در نزد تو دیوانه ام موج دریا کی رسد برمرغ شاهین بال دل موج گیسو...