برچسب گذاری توسط: شوریده ارستانی|اربعین|حسین|لک|فرهنگ لکل|عاشورا|زاوترپ

۲

زاوارحسینم

فرستاده شده در ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ در ۱۲:۴۵ خدمت دوست فرزانه ام جناب آقای زینی سلام برای دست خالی نبودنم و به پاس زحماتت برای فرهنگ این منطقه یک غزل لکی برای اربعین حسینی تقدیم می کنم زاوارحسینم فره ساله گه زاوار حسینم شکت بی کس منت بار...