برچسب: «سِیل کِردن / seyl kerden»| سیل| سیر| نگاه کردن لکی|لکی| فرهنگ لکی| واژه ی لکی| مهدی زینی|

۰

«سِیل کِردن / seyl kerden»

«سِیل کِردن / seyl kerden» «سیل کِردن» واژه ای لکی و به معنای نگاه کردن است .این واژه در بعضی گویشهای لکی «سِیر» تلفظ می شود اما همان معنا از آن بر می آید.گاهی این سیل کردن به خاطر عبرت و پند گرفتن است ، آنچنانکه...