برچسب: «سِیل کِردن / seyl kerden»|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی اصلانی|مهدی زینی|سیل|سیر|سیل کردن|سیر کردن|

۳

«سِیل کِردن / seyl kerden»

+«سِیل کِردن / seyl kerden» «سیل کِردن» واژه ای لکی و به معنای نگاه کردن است .این واژه در بعضی گویشهای لکی «سِیر» تلفظ می شود اما همان معنا از آن بر می آید.گاهی این سیل کردن به خاطر عبرت و پند گرفتن است ، آنچنانکه...