برچسب: سهیل | ستاره ی سهیل| لکی | واژه ی لکی| فرهنگ لکی| سرما | شخم زدن| یخبندان|الشتر

۲

سهیل

+«سهیل»/س در میان مردمان لک زبان اطلاع از تغییرات جوی و هنگام بارش برف و باران و زمان قطع بارندگیها ،به خاطر تعیین زمان کوچ از ییلاق به قشلاق و برعکس ، شخم زدن زمین ، کاشتن زمینهای کشاورزی ، مدت زمان ماندن بذر در زمین...