برچسب: سره مهر/باخ/دس/مهدی زینی/لکی/ دوبیتی لکی/ترانه ی لکی/الشتر /شعر لکی/ واژه ی لکی/

۰

«سرده مهر»

«سرده مهر» باخ دویر اج دسیکی سیف دُما رسیکی زام گرون دردی دوریسه چیم مسیکی بی تو گلالاومه شوین و باوی باومه هر شو خیال و خمت پلخاشه نوم خاومه بیل تا نوئی سرده مِیر مامه نوات منه شعر هر صو بوری تو و ناز تا...