برچسب گذاری توسط: زلزله سر پل ذهاو|زلزله|کرماشو|لکی|فرهنگ لکی|شعر لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|ارا زلزله کرماشو|لکستان|

۰

زلزله سر پل ذهاو

زلزله سر پل ذهاو واریه ایلم ، لرز سنگی ویر بلاوه رسقی ، سوم گیو مَوَر ولوت ایر چوخیا ، شیرئل ژیر بو و سر پا نمن ، ئی مال تا کپر فلک واز کردی حُقه ی درد ئو ژو بدی ئو سوسه ، زمی آیشدی...