برچسب: «دُز»|دزد|واژه ی لکی|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی اصلانی|فرهنگ لکی|الشتر|لکستان|لکها|لک|نور آباد|کوهدشت|دورود فر امان|دره شهر

۰

«دُز»

  «دُز» دُز واژه ای است که از دزد ایران باستان گرفته شده است و در طول دیگر زبانهای اقوام ایرانی شکل قومیتی لک را به خود گرفته است و این نشانه ی آن است که این زبان همانند دیگر زبانهای ایرانی ریشه در باستان دارد....