برچسب: ده س بینک dasbeynek|دستبند لکی|لک|لکستان|پوشش زینتی زنان لک|مهدی زینی اصلانی|مهدی زینی|لکستان|الشتر

۰

ده س بینک dasbeynek

۳٫ده س بینک dasbeynek: دستاورنجن،دستبند از لوازم تزیینی سنتی وزیبایی بخش دستان است که زنان لک به مچ خود می بندند وآن انواع مختلف دارد برخی فقط از مهره های رنگارنگ توسط خود زنان با طرزی ماهرانه تهیه می شود واز ان استفاده می کنند.برخی دیگر...