برچسب: خورشید|فرهنگ لکی| لکی| هویر| هور | اهورا|شمس| قسم| سوگند|اهوره مزدا

۰

هویه ر/ hoyar

هویه ر/ hoyar “هویه ر” در زبان لکی بر خورشید اطلاق می گردد.درزبان فارسی خورشید خوانده می شود. این واژه در کلماتی همچون :هویره تاو ،هویه ر پشد ئور ،هویه ر سه ر سو ، هویه ر لو بون ، لیسگ هویه ر و….خودنمایی می کند.در...