برچسب گذاری توسط: خرافه|باور|چاقو|بن بر| قوچ| گله| لکی| فرهنگ لکی|

۰

خرافه یا باور درست

خرافه یا باور درست خرافت در فرهنگ دهخدا به معنای سخن بیهوده که قابل اعتنا نباشد آمده است.همچنین دهخدا خرافه را مردی پری زده دانسته است از طایفه ی بنی عذره که هر چه از جنیان می شنید برای مردم تعریف می کرد ومردم او را...