برچسب: « توز / tuz »|لکی|واژه ی لکی|فرهنگ لکی|توژ|مهدی زینی|لکستان|لکی|لکها|الشتر|نور آباد|کوهدشت|بیرانشهر|کرمانشاه|دورود فرامان|هلیلان|دره شهر|ایلام|همدان|نهاوند

۰

« توز / tuz »

« توز / tuz » « توز » واژه ای لکی و به معنای گرد و خاکی است که از خانه تکانی ، تکاندن فرش و جارو کردن زمین خاکی بلند می شود. همچنین گرد و غبار و ریزه های کاه و کلوش که هنگام خرمنکوب...