برچسب: « تاوار /tawar  »|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی اصلانی|مهدی زینی|لکستان|واژه ی لکی|گنم برشیا|گندم برشته|گندم قلاونی|گنم گُل سی|الشتر|نور اباد|کوهدشت

۲

« تاوار /tawar  »

« تاوار /tawar  » تاوار واژه ای لکی و از مقیاسات اندازه و مقدار است.این شاخص برای تعیین میزان یکبار برشته کردن گندم در داخل « ساج / تابه / تاوه » کار برد دارد.این مقیاس بستگی به بزرگی و کوچکیِ سطح داخلی ساج دارد. برای...