برچسب گذاری توسط: بخور |لکی|فرهنگ لکی|لکی فرهنگ|ازبوه| شمشا|کاله|جوشن| مفراح|

۰

بخور لکی

بخور لکی+ سرما خوردگی یکی از مشکلات شایع در این روزهاست.تا کنون برای رفع سرما خوردگی راههای زیادی را تجره کرده ایم .اولین راه مراجعه به پزشک است که اکثرا هم داروهای کلیشه ای وآرامبخش و…را تجویز می کنند. پزشکان می گویند که سرما خوردگی داروی...